Lekcje muzealne

Oferta edukacyjna dla szkół i grup zorganizowanych

Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego odkrywania prawobrzeżnej Warszawy. Poprzez eksponaty, relacje prażan i scenografię wystawy stałej mamy możliwość poznania wielu historii: niewielkiej osady, która stała się miastem, bazaru, przyciągającego kupujących wielkim syfonem, wielowyznaniowej dzielnicy, gwarnych plaż i parków, dużych fabryk i małych pracowni rzemieślniczych, a także ulic, kamienic i podwórek inspirujących współczesnych artystów. Przygotowane zajęcia pozwolą wybrać uczestnikom ich ulubioną opowieść, będą też okazją do twórczego działania i zadawania pytań o współczesność i przyszłość dzielnicy.

Zamawianie lekcji: (22) 518 34 07, (22) 518 34 09

Koszt lekcji – 100 złotych.

Więcej

Oferta dla dzieci:

Do krokodyla! Tajemnice straganów Różyca

Grupa wiekowa: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, IV-VI.

Lekcja muzealna, warsztat

Muzeum mieści się przy ulicy Targowej, której nazwa wskazuje na handlowe tradycje dzielnicy. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się gdzie i czym handlowano na Pradze oraz poznają historię najbardziej znanego warszawskiego targowiska – Bazaru Różyckiego. Zapoznając się z częścią wystawy stałej oraz słuchając towarzyszących jej fragmentów Archiwum Historii Mówionej dzieci dowiadują się czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców a także co na Różycu robił krokodyl. W części warsztatowej uczestnicy wykonają to zwierzę z papieru, filcu lub tektury – poziom trudności pracy zostanie dostosowany do wieku grupy.

Celem lekcji jest rozbudzenie ciekawości historii miejsca, rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych.

Gwiazdy, znaki i zwierzaki

Grupa wiekowa: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III

Lekcja muzealna, warsztat

Historia kamieniczek, w których znajduje się Muzeum sięga końca XVIII w. Dzieci dowiadują się, kto w nich mieszkał, a następnie szukając śladów przeszłości oglądają zachowane elementy dekoracji malarskiej dwóch modlitewni żydowskich. Dowiadują się czym są znaki Zodiaku i jakie znaczenie mają w różnych kulturach. W trakcie zajęć przekazywane są informacje dotyczące różnorodności kulturowej Pragi i konserwacji zabytków. W części warsztatowej uczestnicy projektują swoją własną szczęśliwą gwiazdę.

Celem lekcji jest rozwijanie w najmłodszych odbiorcach zdolności dostrzegania we własnym otoczeniu pamiątek po dawnych mieszkańcach Pragi, których spuścizna złożyła się na wielokulturowy charakter dzielnicy, uwrażliwienie na jej wartości oraz pobudzanie do twórczego działania.

Słodkie dziedzictwo

Grupa wiekowa: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III.

Lekcja muzealna, warsztat

Zajęcia poświęcone praskim fabrykom Wedla, Anczewskiego i Franboli, w których produkowano czekoladę. Słuchając historii rodzinnych przedsiębiorstw, uczestnicy poznają asortyment przedwojennych sklepów ze słodyczami, oglądają dawne reklamy i opakowania na czekoladki oraz poznają artystów, którzy je projektowali. W części warsztatowej dzieci dekorują papierowe pudełko na słodycze „własnej” lub wybranej firmy oraz opracowują dla niej hasło promocyjne.

Celem warsztatów jest kształtowanie zdolności twórczego wykorzystywania języka, a także – poprzez prezentacje dawnej grafiki i typografii – wrażliwości estetycznej.

Praga na żywo – widok z tarasu

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasy I-III, IV-VI

Lekcja muzealna, warsztat

Z tarasu budynku biurowego Muzeum można zobaczyć w całej okazałości znany Bazar Różyckiego, fragmenty zabytkowej zabudowy: wielkomiejskich kamienic przy Brzeskiej, Ząbkowskiej i Targowej, Bazyliki na Kawęczyńskiej i Katedry św. Floriana, słynny mural z gęsią i wreszcie dziedziniec muzealny. Uczestnicy lekcji sprawdzą ile wiedzą na temat okolicy Muzeum, a także przekonają się czy w panoramie miasta są w stanie dostrzec wskazany detal i rozpoznać, którego z ważnych zabytków jest częścią. Pod koniec lekcji dzieci spróbują swoich sił w projektowaniu murali dla Pragi.

Spotkanie ma charakter zabawy, która kształtuje w dzieciach spostrzegawczość i uważność. Szukanie wskazanych elementów w otoczeniu muzeum, jest pretekstem do poznania ciekawych historii ulic, kamienic i kościołów.

PRAGrA

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasy I-III, IV-VI

Spacer edukacyjny

W czasie zajęć uczniowie podzieleni na trzy grupy odbędą wędrówkę uliczkami Starej Pragi. Będzie im towarzyszyła mobilna gra planszowa, w której przesuną pionki po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadanie pytanie. Zagadki, z jakimi zmierzą się uczestnicy zabawy będą dotyczyć historii i ciekawostek związanych z miejscem, w którym się zatrzymamy. Dzieci odkryją między innymi tajemnice podwórkowych kapliczek, zabytkowe klatki schodowe, zwierzęta ukryte w detalach architektonicznych i repertuar typowej praskiej kapeli. Wycieczka ulicami Targową, Okrzei, Jagiellońską i Floriańską zakończy się przy wybiegu dla praskich misiów.

Spacer integruje grupę, rozbudza w dzieciach ciekawość i daje dużo satysfakcji z bezpośredniego doświadczenia miasta.

Praga z dymkiem

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasy IV-VI

Lekcja muzealna, warsztat

Zajęcia dla wszystkich miłośników słuchania opowieści o dawnych czasach, poświęcone niematerialnym zbiorom Muzeum Warszawskiej Pragi – Archiwum Historii Mówionej. Te relacje można odnaleźć w przestrzeni wystawy stałej pośród zdjęć i obiektów. Jaka idea przyświeca gromadzeniu wspomnień, o czym najczęściej mówią prażanie pytani o przeszłość i wreszcie jaki obraz Pragi wyłania się z ich opisów? Odpowiedzią na te pytania będą komiksy wykonane przez uczestników.

Celem warsztatu jest kształtowanie wyobraźni i zainteresowanie patrzeniem na historię nie tylko przez prymat encyklopedii i podręczników, ale również poprzez relacje jednostek.

W pracowni mistrza

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasy I-III, IV-VI.

Lekcja muzealna

W prawobrzeżnej Warszawie ciągle silne są tradycje rękodzielnicze, działa tu wiele warsztatów rzemieślniczych. To cenne dziedzictwo Pragi, które wiąże się z zawodami wykonywanymi od wieków, jak również inspiruje projektantów. W czasie zajęć uczniowie obejrzą przedmioty wykonane współcześnie przez praskich rzemieślników (rzeczy codziennego użytku, części garderoby, dekoracje), aby odpowiedzieć na pytanie czym różnią się od tych produkowanych masowo?  Na zajęciach uczniowie poznają także nazwy zawodów rzemieślniczych i specyficzne rzemieślnicze narzędzia oraz terminy takie jak: czeladnik, mistrz, majstersztyk, partacz, rzemiosło, rękodzieło.

Celem zajęć jest promowanie wśród uczniów uznania dla kunsztu manualnego i przedmiotów, które solidnie wykonane mogą służyć wiele lat. Ważnym aspektem jest docenienie kreatywności, która wiąże się z technikami rzemieślniczymi. Lekcja nawiązuje do cyklu spotkań i warsztatów w pracowniach rzemieślników, prowadzonych przez Muzeum w ciągu roku.

Od osady do miasteczka

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe klasy IV-VI.

Lekcja muzealna, warsztat

Praga nie zawsze była dzielnicą Warszawy. Celem zajęć jest przybliżenie dziejów tej części miasta od średniowiecznej osady, przez samodzielne miasteczko (połowa XVII w.), aż do włączenia w granice Warszawy (koniec XVIII w.). Na przykładzie miasteczka Pragi uczestnicy dowiedzą się czym jest miasto, jak powstaje, jakie są jego funkcje i cele oraz jakie prawa przysługują jego nowym mieszkańcom. Spróbują także swoich sił w analizie źródeł historycznych – herbu Pragi Biskupiej, treści przywileju lokacyjnego czy dawnych planów miasta.

Lekcja budzi zainteresowanie materiałami źródłowymi, rozwija poczucie patriotyzmu lokalnego i postawę działania samorządnego.

Oferta dla młodzieży

Cała Praga w trzech budynkach

Lekcja muzealna

Grupa wiekowa: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Kontekstem dla wystawy stałej jest zabytkowa architektura. Historia najstarszych na Pradze kamieniczek oraz losy ich mieszkańców uzupełniają narracje tworzone przez obiekty i instalacje artystyczne w muzeum. Zajęcia są propozycją interaktywnego zwiedzania ekspozycji, polegającego na wyszukaniu kluczowych dla dziejów Pragi osób, wydarzeń i miejsc, które nadały tej części miasta niejednorodne oblicze.

Lekcja wykorzystuje potencjał dydaktyczny wystawy stałej. Poprzez pokazanie prawobrzeżnej Warszawy w możliwie najbardziej wszechstronnym ujęciu ma stanowić zachętę to szukania i odkrywania „własnej” Pragi.

Praga w popkulturze

Grupa wiekowa: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Lekcja muzealna

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z opisami prawobrzeżnych dzielnic we fragmentach współczesnej literatury, obejrzą fragmenty znanych i kultowych filmów realizowanych na Pradze, dowiedzą się, które plenery Warszawy, a zwłaszcza Starej i Nowej Pragi inspirują reżyserów oraz artystów sztuk wizualnych i muzyków, czego efekt widać w wielu współczesnych teledyskach. Zajęcia są bezpośrednim nawiązaniem do wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie w instalacji Videoteka, pokazano współczesne wizualizacje do utworów „Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka” czy „Chodź na Pragę”. W części warsztatowej zadaniem uczestników będzie stworzenie alternatywnego przewodnika z poznanymi miejscami, które uznają za najciekawsze do pokazania swoim rówieśnikom bądź turystom.

Kulturowy tygiel

Grupa wiekowa: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Lekcja muzealna

Kilkuwiekową historię prawobrzeżnej Warszawy tworzyły zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczności. Wielokulturowość Pragi, choć w dużej części jest już przeszłością, dzięki zachowanym zabytkom ciągle jest widoczna w przestrzeni miejskiej. W trakcie lekcji uczestnicy poznają Pragę polską, żydowską i rosyjską. Szczególne miejsce zostanie poświęcone również Wietnamczykom, którzy na początku lat 90. stali się najlepiej zorganizowaną grupę na Pradze. Zajęcia są okazją do poznania terminologii oraz różnic w obrzędowości, obyczajach, modzie i kuchni.

Celem lekcji jest promowanie postawy otwartości, zrozumienia szeroko pojętej inności, uznania dla wielokulturowego dziedzictwa miasta oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości.