DARY I ZAKUPY

Muzeum Warszawskiej Pragi wykorzystuje eksponaty Muzeum Warszawy, którego jest oddziałem. Jednocześnie stara się budować własną kolekcję pozyskując muzealia w drodze darowizn, zakupów lub depozytów od osób prywatnych. Zdarzają się również przekazy z likwidowanych instytucji i zakładów znajdujących się na Pradze.

Najstarsze eksponaty w zbiorach Muzeum Warszawskiej Pragi, O/MW pochodzą z końca XIX w. Są to m.in. zdjęcia wykonywane przez praskie zakłady fotograficzne, a także przedmioty codziennego użytku, jak np. zastawa stołowa, przybory toaletowe. Interesują nas pamiątki rodzinne, a także elementy wyposażenia mieszkań: meble, wszelkiego rodzaju ozdoby, bibeloty, tkaniny etc.

Innym, powoli powiększającym się zasobem, są sprzęty i narzędzia pochodzące z pracowni rzemieślniczych – krawieckich, szewskich, zegarmistrzowskich.

Zbiory stopniowo powiększają się również o pamiątki z okresu okupacji niemieckiej. Szczególnie istotne są przedmioty przypominające wydarzenia, które rozegrały się na Pradze w czasie powstania warszawskiego np. rzeczy osobiste należące do żołnierzy i ludności cywilnej.

Bardzo pomocne w odtwarzaniu historii rodzin, czy instytucji prawobrzeżnej części stolicy są archiwalia (m.in. świadectwa szkolne, dokumenty dotyczące zatrudnienia, korespondencja, kenkarty, legitymacje, paszporty, druki firmowe etc).

Warto zaznaczyć, że dotychczas zgromadzone pamiątki pochodzą z wielu dzielnic prawobrzeżnej Warszawy: Białołęki, Bródna, Targówka, Zacisza, Saskiej Kępy, Grochowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

finansowanie