UNIJNE DOFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 37 996 320,50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 123 380,04 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2007 – 2014
Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Muzeum Warszawskiej Pragi zostało zlokalizowane na prawym brzegu Wisły, przy ul. Targowej 50/52, w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Na terenie posesji znajduje się unikatowy zespół modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy).

Bogactwo dziedzictwa kulturowego tego terenu, zachowana ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców Pragi, powinny stać się punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej prawobrzeżnej Warszawy, a powstające na tym terenie Muzeum ma szansę tą atrakcyjność podnieść i popularyzować. Wielokulturowość tego terenu znajdzie zatem szczególne miejsce w ekspozycji muzealnej placówki.

Adresaci działań muzeum to mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej Warszawy, jak i całego miasta, którego częścią dziedzictwa jest strona praska, w tym między innymi środowiska lokalne, które potrzebę istnienia placówki podnoszą od lat, środowiska twórcze działające na prawym brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, placówki edukacyjne na terenie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta i kraju (przede wszystkim varsavianiści), środowiska żydowskie, rodzime i emigracyjne, odwiedzające stolicę. W zespole muzealnym bowiem, znajduje się żydowski dom modlitwy z unikatowymi polichromiami i reliktami.

W nowym Muzeum znajdować się będą m.in. ekspozycje (w tym: ekspozycja dawnej żydowskiej modlitewni), galeria, sala historii mówionej, sala ginących zawodów i edukacji interaktywnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, sala konferencyjna, magazyny zbiorów, pracownie naukowe, skomputeryzowana czytelnia i biblioteka, kawiarenka z praskimi specjałami, sklepik z wydawnictwami i pamiątkami.

Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje, jako miejsce przyjazne dla prażan, warszawiaków i turystów odkrywających stolicę – stanowiące trwały element krajobrazu, kształtujące pozytywny obraz dziedzictwa kulturowego tego rejonu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

finansowanie