ZBIORY

Najstarsze eksponaty ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Pragi pochodzą z końca XIX w. Są to między innymi zdjęcia wykonywane przez praskie zakłady fotograficzne, a także przedmioty codziennego użytku, jak zastawa stołowa, przybory toaletowe.

Z okresu międzywojennego interesujące są pamiątki rodzinne, a także elementy wyposażenia mieszkań: meble, wszelkiego rodzaju ozdoby, bibeloty, tkaniny etc. Innym, powoli powiększającym się zasobem, są sprzęty i narzędzia pochodzące z pracowni rzemieślniczych – krawieckich, szewskich. Zbiory zasilane są stopniowo pamiątkami z okresu okupacji niemieckiej. Wśród nich na uwagę zasługują przedmioty przypominające wydarzenia, które rozegrały się na Pradze w czasie Powstania Warszawskiego (np. rzeczy osobiste należące do żołnierzy i ludności cywilnej, szczątki uzbrojenia).

Muzealia pozyskiwane są głównie w drodze darowizn i zakupów od osób prywatnych. Zdarzają się również przekazy z likwidowanych instytucji i zakładów znajdujących się na Pradze. W tym przypadku są to głównie fotografie i archiwalia. Warto zaznaczyć, że akcją zbieracką obejmujemy cały teren prawobrzeżnej Warszawy. Dlatego wśród pamiątek znajdują się przedmioty z terenów Białołęki, Bródna, Targówka, Saskiej Kępy, Grochowa, Zerzenia. Wszystkie eksponaty są inwentaryzowane i opracowywane w programie MUSNET.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

finansowanie