Premiera trzeciej książki z serii Plany Warszawy ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy

Premiera trzeciej książki z serii Plany Warszawy ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy

Zapraszamy na premierę nowej publikacji z serii Plany Warszawy: William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya, która odbędzie się we wtorek 6 grudnia o godz. 18:00 w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52. Spotkanie poprowadzi dr Igor Piotrowski, udział wezmą autorzy: dr Paweł Weszpiński i prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski.

Opracowany pod kierunkiem Williama Heerleina Lindleya, wydany w 1912 roku Plan niwelacyjny miasta Warszawy w skali 1 : 10 000 to najwierniejsze kartograficzne przedstawienie w małej skali Warszawy początku XX wieku. To również synteza dzieła Lindleyów, jakim było opracowanie szczegółowych planów Warszawy w latach 1883–1915. Złożyło się na nie ponad osiem tysięcy arkuszy planów, które powstały na potrzeby budowy miejskich wodociągów i kanalizacji.

Lata od upadku powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej to z jednej strony okres degradacji Warszawy z pozycji stolicy Królestwa Polskiego do gubernialnego ośrodka na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Z drugiej zaś jest to czas największych inwestycji infrastrukturalnych w mieście: rozwoju sieci kolejowej, transportu publicznego, budowy nowych mostów; wytyczania ulic, placów i parków. Dzięki inicjatywie ówczesnego prezydenta Sokratesa Starynkiewicza powstały nowoczesne wodociągi i kanalizacja, a Warszawa znalazła się w elitarnym gronie kilku miast europejskich, w których takie instalacje już funkcjonowały. Praca nad tym istotnym przedsięwzięciem związała losy Lindleyów oraz polskich mierniczych z Warszawą na ponad trzy dekady.

Więcej o nowej publikacji z serii Plany Warszawy ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy.