Hiperróżnorodność a solidarność społeczna. Przykład Pragi Północ | Wokół rewitalizacji

Hiperróżnorodność a solidarność społeczna. Przykład Pragi Północ | Wokół rewitalizacji
Loading Map....

Data/Czas
09/03/2017
18:00 - 19:30

Miejsce
Muzeum Warszawskiej Pragi

KategoriaInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN od 2013 roku prowadzi na Pradze Północ i na Targówku, w ramach projektu DIVERCITIES oraz mniejszych grantów, przekrojowe badania relacji społecznych, przestrzennych oraz gospodarczych, jakie zachodzą na terenie tego zróżnicowanego i dynamicznie zmieniającego się obszaru. Dane, dotyczące mieszkańców, przedsiębiorców i inicjatyw społecznych, pozwalają nakreślić spójny obraz przestrzeni, z jej szansami rozwojowymi, ale też istniejącymi i potencjalnymi problemami. O wynikach badań, zaskakujących konkluzjach oraz planach na przyszłość opowiedzą dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak prof. IGiPZ PAN oraz Filip Piotrowski.

Wokół rewitalizacji – cykl spotkań, poświęcony zagadnieniom związanym z rewitalizacją dzielnicy Praga. Comiesięczne spotkania będą poświęcone kolejno tematom zieleni miejskiej, funkcjonowaniu zakładów rzemieślniczych, działaniom kulturalnym, problemom ochrony zabytków czy planowaniu miejskiemu. Gościć będziemy naukowców, praktyków, pracowników magistratu i aktywistów miejskich, którzy podzielą się doświadczeniami, wiedzą i pomysłami.