Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Spacer 3D po posesji muzeum

Muzeum Warszawskiej Pragi | zapowiedź otwarcia:

Muzeum Warszawskiej Pragi | relacja z otwarcia wystawy stałej, wideoreportaż o lokalizacji i historii muzeum:

Kamienice

Muzeum tworzą trzy kamienice wraz z oficyną w podwórzu oraz nowo wybudowany budynek, który powstał na dziedzińcu. Pierwsza kamieniczka od strony Bazaru Różyckiego to dom Rothblitha, wzniesiony około 1819 roku. Obiekt ten jest najstarszym zachowanym murowanym domem mieszkalnym na Pradze.

Obok znajduje się kamienica Sokołowskiego, ukończona w 1873 roku. Trzeci obiekt, zajmujący północny narożnik to kamienica Rothblitha wybudowana w latach 1829-1830. Kolejnym obiektem zespołu jest stojąca na podwórzu oficyna, w której znajdują się dwie sale żydowskiego domu modlitwy z zachowanymi polichromiami. Nowy budynek na tyłach posesji ma funkcje administracyjne, magazynowe i edukacyjne.

Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły przy ul. Targowej 50/52, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy).

Kamienice objęte projektem mają wyjątkowe znaczenie i są unikalne w skali kraju. Na ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem.

Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego. Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest cennym źródłem do badania kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii. Jest także jednym ze świadectw wielokulturowości dzielnicy. Już w tej chwili jest jednym ze stałych punktów tras wycieczek realizowanych szlakiem judaików.

Bogactwo dziedzictwa kulturowego tego terenu, zachowana ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców Pragi, pewna egzotyczność i odrębność terenu, są punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej prawobrzeżnej Warszawy, którą funkcjonujące tu muzeum ma szansę jeszcze podnieść. Ta wielokulturowość znajdzie szczególne uwypuklenie w ekspozycji stałej Muzeum.

Muzeum Warszawskiej Pragi po ukończeniu budowy:

 

Muzeum Warszawskiej Pragi w trakcie budowy | ETAP  1:

 

Muzeum Warszawskiej Pragi w trakcie budowy | ETAP  2: