Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Siedziba muzeum

Projekt Muzeum Warszawskiej Pragi, związany z adaptacją na funkcje kulturalne zabytkowego zespołu obiektów na ul. Targowej 50/52, wpisuje się w podjęte przez miasto i dzielnicę projekty rewitalizacyjne. Projekt został włączony i jest realizowany w ramach Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ na lata 2005-2013. Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszym Muzeum na prawym brzegu Wisły.

Jakie będzie Muzeum Warszawskiej Pragi?

W Muzeum będą gromadzone i chronione dla przyszłych pokoleń pamiątki historyczne, związane z dziejami prawobrzeżnej Warszawy. Znajdzie się w nim miejsce na wystawy, imprezy, spotkania, konferencje, pokazy i warsztaty, działania naukowe i projekty edukacyjne. W kamienicach frontowych, mają się mieścić: sale wystawy stałej dziejów prawobrzeżnej Warszawy, sala wystaw czasowych, sala historii mówionej, sala edukacji interaktywnej, sale pokazów ginących zawodów, zaplecze recepcyjne, kawiarnia. Jednocześnie projekt przewiduje rekonstrukcję drewnianej klatki schodowej w kamienicy Sokołowskiego, a przy tym zachowanie podziału między kamienicami. Projekt zakłada wykonanie nowej elewacji od strony ulicy Targowej, nawiązującej do historycznej elewacji.

W oficynie powstanie ekspozycja stała, galeria, pracownia naukowa oraz pokój gościnny. Z uwagi na unikalny charakter polichromii znajdujących się wewnątrz obiektu projekt zakłada adaptacje pomieszczeń na funkcje muzealne przy założeniu wykonania niezbędnych wzmocnień i konserwacji obiektu. Natomiast w nowo wybudowanym obiekcie mają się znaleźć: sale konferencyjne, sale warsztatowe, sekretariat, gabinety, pracownia fotograficzna, biblioteka, archiwum, czytelnia, magazyny oraz zaplecze techniczne. Projektowany obiekt, stanowi dopełnienie dziedzińca znajdującego się wewnątrz a gabarytami zbliżony jest do oficyny i kamienic na ulicy Targowej.

W trakcie robót budowlanych natrafiono na niezidentyfikowane wcześniej w żadnym opracowaniu relikty piwnic od strony północnej modlitewni.

[źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta]

GALERIA ZDJĘĆ:

Siedziba Muzeum Warszawskiej Pragi po zakończeniu remontu kamienic (fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta / Wojciech Sadlej):

 

Wizualizacja wyglądu siedziby Muzeum Warszawskiej na posesji na ulicy Targowej 50/52 po rewitalizacji zabytkowych obiektów i budowy nowego budynku na tyłach.