Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Czytelnia

Czytelnia Muzeum Warszawskiej Pragi to miejsce, w którym gromadzimy publikacje związane z prawobrzeżną częścią stolicy. Ściśle współpracujemy z Biblioteką Muzeum Warszawy, w której znajdą Państwo bogaty zbiór varsavianów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w poniedziałki i wtorki
10.00 – 15.00 po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym 22 518 34 16

 

Czytelnia znajduje się w nowym budynku na terenie Muzeum Warszawskiej Pragi. Do budynku można wejść od ul. Targowej, przechodząc przez budynek z ekspozycją i dziedziniec muzeum lub od ul. Kępnej.

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Czytelnia znajduje się na pierwszym piętrze, na które wjechać można windą.

O dostęp­nych zbio­rach i moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z nich na miej­scu w Czy­telni można dowie­dzieć się wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres e-mail karolina.jusin­ska­@mu­zeum­war­szawy.pl, dzwo­niąc na nr tele­fonu 22 518 34 16 w godzi­nach pracy Czy­telni, jak rów­nież korzy­sta­jąc z wyszu­ki­warki inter­ne­to­wej.