Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Wydarzenia

wt., 05.04.2022
17:00–19:00

Debata
Muzeum Warszawskiej Pragi
wstęp bezpłatny

Warszawscy muzułmanie – między narracją a praktyką

Warszawscy muzułmanie to społeczność złożona, o długiej historii, niemniej jej postrzeganie stało się wyraźniejsze w ostatnich latach.

Podczas debaty rozmawiać będziemy o tym, jaki przekaz o muzułmanach i muzułmankach mieszkających w Polsce powinny budować polskie instytucje kultury, aby pokazać bogatą różnorodność tej grupy i przeciwdziałać upraszczającym stereotypom? Jak polskie, a szczególnie warszawskie, instytucje kultury mogą włączać w swoje działania społeczności muzułmańskie – zarówno jako odbiorców i odbiorczynie, jak i organizatorów i organizatorki działań kulturalnych? Jakie zarysowują się pola konstruktywnej współpracy pomiędzy instytucjami kultury a społecznościami?

Będziemy dzielić się zarówno wiedzą o zrealizowanych już dobrych praktykach, jak i pomysłami działań, które są warte podjęcia w przyszłości.

Odniesiemy się również do sytuacji bieżącej – jak społeczności muzułmańskie i instytucje kultury mogą współdziałać w sytuacjach kryzysowych, wymagających pomocy humanitarnej.

W rozmowie udział wezmą:

Moderatorką spotkania będzie Marta Jadwiga Pietrusińska (Uniwersytet Warszawski).

Spotkanie otworzy Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski).

Khedi Alieva –aktywistka i animatorka społeczna, pochodzi z Czeczenii, mieszka w Polsce od 2013. Z wykształcenia pedagożka, członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Inicjatorka Domu Międzykulturowego – oddolnej samopomocowej inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Gdańsku. Organizuje i prowadzi warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce. Współautorka i realizatorka programów edukacyjnych dla szkół, studentów, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat migracji i różnorodności kulturowej. Współautorka badań i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne, odpowiedzialna za realizację projektów integracyjnych i samorzeczniczych. Prowadzi bistro „Kobiety Wędrowne w Kuchni Konfliktu”.

Katarzyna Kucharska Louaar  – koordynator w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie i Muzułmańskiej Fundacji Pomocy. Z wykształcenia terapeuta zajęciowy. Pasjonatka historii Warszawy.

Mustafa Switat –socjolog, psycholog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, koordynator i/lub wykonawca kilku projektów badawczych – krajowych oraz międzynarodowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na transferze kulturowym, socjologii migracji, procesach globalizacyjnych, wielokulturowości oraz przepływie wiedzy. Autor szeregu artykułów dotyczących szeroko pojętych kontaktów kulturowych i kwestii migracji oraz m.in. monografii „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora” (2017) wyróżnionej w konkursie ACADEMIA 2018 na najlepszą publikację akademicką i naukową oraz wydanej ostatnio monografii „Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między kulturami”. 

Konrad Schiller – historyk sztuki (Uniwersytet Warszawski), doktorant IS PAN w Warszawie. Ukończył studia postkolonialne na Goldsmiths University of London. Jest kierownikiem Muzeum Woli, Oddziału Muzeum Warszawy. Pracował w Królikarni Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie. Był kuratorem programu dyskursywnego w U-Jazdowski (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) w Warszawie. W swoich badaniach skupia się na tematyce kształtowania polityki kulturalnej w Polsce na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Autor kilkudziesięciu artykułów. Publikował min. w „Czasie Kultury”, „Obiegu”, „Szumie”. Jest autorem licznych tekstów do katalogów wystaw.

Informacje praktyczne:

Spotkanie na żywo w Muzeum Pragi (ul. Targowa 50/52), sala konferencyjna – wejście przez dziedziniec Muzeum Pragi.

Debata będzie również transmitowana na Facebooku Muzeum Woli.

Limit miejsc: 30

Spotkanie poświęcone mniejszości wietnamskiej odbędzie się 4 kwietnia.

Wydarzenie współorganizowane przez Muzeum Woli, Muzeum Pragi i Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Socjologii.

Debata w ramach projektu: HERA, En/counter/points: (re)negotiating belonging through culture and contact in public space and place.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 769478. The project en/counter/points is financially supported by the HERA Joint Research Programme (www.heranet.info) which is co-funded by AHRC, MIUR, NCN, NWO, BMBF, and the European Commission through Horizon 2020.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.