Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

WYSTAWY

14 listopada – 31 grudnia 2017

Nowe nabytki Muzeum Warszawy

Fragment projektu tkaniny żakardowej

Tkaniny i projekty tkanin żakardowych Zofii Matuszczyk-Cygańskiej Warsztatów Tkackich Spółdzielni Artystów „Ład” oraz projekty warsztatowe warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy to nowe nabytki do kolekcji Muzeum Warszawy.

Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spółdzielni Artystów „Ład”

Działalność warszawskiej Spółdzielni Artystów „Ład” jest jednym z najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej XX wieku. W zgromadzonym w Muzeum Warszawy zbiorze zabytków, związanych z wytwarzaniem ładowskich tkanin żakardowych jest obecnie ponad 1800 pozycji inwentarzowych. To urządzenia tkackie, projekty, rysunki techniczne, łańcuchy kart żakardowych, próbki tkanin w różnych koloryzacjach, wreszcie przykłady wielkoformatowych żakardowych tkanin dekoracyjnych.

Ocalenie ładowskiej spuścizny

W 2010 roku Muzeum Warszawy zakupiło, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spuściznę po Warsztatach Tkackich Spółdzielni Artystów „Ład”. To pozwoliło na ocalenie zabytków, zagrożonych degradacją i rozproszeniem. W 2012 roku, dzięki kolejnej dotacji ministerialnej, część tego zbioru poddano konserwacji. Do zakupionych pamiątek dołączono wkrótce blisko 50 nowych obiektów: tkanin i próbek tkanin, pozyskanych jako dary osób prywatnych.

W 2017 roku Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na zakup kolejnej partii ładowskich tkanin i projektów tkanin żakardowych. Są to prace autorstwa Zofii Matuszczyk-Cygańskiej.

Prace Zofii Matuszczyk-Cygańskiej na portalu e-Kolekcje.

Bracia Łopieńscy. Projekty sreber i brązów

Muzeum Warszawy otrzymało również dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 78 projektów warsztatowych warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy. Jest to jedna z najstarszych – do dzisiaj istniejących – warszawskich firm brązowniczych. Założona została w 1862 roku przez Jana Łopieńskiego, a następnie była prowadzona przez jego spadkobierców.

Projekty Braci Łopieńskich na portalu e-Kolekcje.

Projekty warsztatowe pozostawały cały czas w rękach rodziny. Oprócz rysunków i projektów – wykonanych na kalce lub papierze – dodatkowo nabyty został  druk dyplomu oraz jego projekt. Na wielu egzemplarzach zachowały się pieczęcie firmowe oraz  zapiski warsztatowe, w tym wymiary, komentarze, daty. Większość zbioru pochodzi z pierwszej ćwierci XX wieku, ale są też egzemplarze z końca XIX wieku.

Jest to zespół zróżnicowany zarówno pod względem zakresu tematów, jak i stylistyki. Szczególnie piękne i warte uwagi są rysunki, przedstawiające obiekty złotnicze: imbryki, talerze, dzbanki oraz brązownicze, takie jak : klamki, okucia, świeczniki.

Dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach priorytetu Kolekcje Muzealne 2017, zadanie: zakup kolekcji tkanin i projektów tkanin żakardowych oraz zakup kolekcji projektów warsztatowych warszawskiej wytwórni Bracia Łopieńscy.

Logo MKiDN